“பருத்தியிலிருந்து பஞ்செடுத்து பஞ்சை நூலாக்கி நூலிலிருந்து துணியை நெய்து துணியைக் கொண்டு உடையைத் தைத்தாற்ப்போல் ஆனது”

“பருத்தியிலிருந்து பஞ்செடுத்து பஞ்சை நூலாக்கி நூலிலிருந்து துணியை நெய்து துணியைக் கொண்டு உடையைத் தைத்தாற்ப்போல் ஆனது”

டத்தோ ஸ்ரீ இஸ்மாயில் சப்ரி பின் யாக்கோப்
மலேசியப் பிரதமர்

“பருத்தியிலிருந்து பஞ்செடுத்து பஞ்சை நூலாக்கி நூலிலிருந்து துணியை நெய்து துணியைக் கொண்டு உடையைத் தைத்தாற்ப்போல் ஆனது”

டத்தோ ஸ்ரீ இஸ்மாயில் சப்ரி பின் யாக்கோப்
மலேசியப் பிரதமர்

9 – 12 DISEMBER 2021
PUSAT KONVENSYEN KUALA LUMPUR
(KLCC) | 9.00 PAGI – 10.00 MALAM

9 – 12 DISEMBER 2021
PUSAT KONVENSYEN KUALA LUMPUR
(KLCC) | 9.00 PAGI – 10.00 MALAM

9 – 12 DISEMBER 2021
PUSAT KONVENSYEN KUALA LUMPUR
(KLCC) | 9.00 PAGI – 10.00 MALAM

சரவாக்கில் மலேசிய குடும்பதின் JELAJAH ASPIRASI

தெளிந்த சிந்தனையுடனும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மையுடனும் நம் ஒற்றுமைகளை முன்னிருத்தி வேற்றுமைகளை மறந்திடுவோம். நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாய்ப் பயணித்து நம் குடும்பத்தை அதாவது நம் மலேசியக் குடும்பத்தைக் காத்திடுவோம்.

தெளிந்த சிந்தனையுடனும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மையுடனும் நம் ஒற்றுமைகளை முன்னிருத்தி வேற்றுமைகளை மறந்திடுவோம். நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாய்ப் பயணித்து நம் குடும்பத்தை அதாவது நம் மலேசியக் குடும்பத்தைக் காத்திடுவோம்.

தெளிந்த சிந்தனையுடனும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மையுடனும் நம் ஒற்றுமைகளை முன்னிருத்தி வேற்றுமைகளை மறந்திடுவோம். நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாய்ப் பயணித்து நம் குடும்பத்தை அதாவது நம் மலேசியக் குடும்பத்தைக் காத்திடுவோம்.

டத்தோ ஸ்ரீ இஸ்மாயில் சப்ரி பின் யாக்கோப்
மலேசியப் பிரதமர்

22 ஆகஸ்ட் 2021

பண்புகளும் கூறுகளும்

‘மலேசியக் குடும்பம்’ துவக்க விழாவின் முன்னோட்டம்

‘மலேசியக் குடும்பம்’ துவக்க விழாவின் முன்னோட்டம்

(吉隆坡19日讯)首相拿督斯里依斯迈沙比里呼吁全民异中求同,勿因出现意见分歧,而断送长久以来建立的团结精神。 “无论任何差异都应视为优势,而不是劣势,而任何相似之处,都应被视为优势。” 他今日通过电视直播发表默罕默德诞辰(Malidur Rasul)圣纪节献词,呼吁人民适应新常态以应对当前具有挑战的经济和健康危机,并作为马来西亚家庭共同努力复苏国家。  “作为一个大马一家,我们以爱和宽容重新加强团结。无论我们是谁,是父亲、母亲、孩子、邻居、员工、办公室主管或社区领袖、宗教或政治人物,每个人都必须为大马一家的福祉,在复苏国家方面发挥作用。 ” 他表示,穆斯林的荣耀,甚至一个民族和国家的兴衰,都在于团结和团结。 “拉苏鲁拉与居住在北部和南部省份麦地那附近的各个部落签订了和平协议,除了避免混乱和权力冲突之外,还以真相为原则增进了解和重建关系。” “千万不要因为我们的意见不同、平台不同或方法不同,导致兄弟情谊和久已铸就的团结精神丧失。” 他指出,今年先知诞辰的主题“上苍法则,有品社群”(Manhaj

கோலாலம்பூர், 19 அக்டோபர் (பெர்னாமா)– தற்போதைய சவாலான பொருளாதார மற்றும் சுகாதாரப் பிரச்சனைக்கு

(吉隆坡18日讯)首相拿督斯里依斯迈沙比里称,将以先知穆罕默德的“团结”(Penyatuan)概念作为教诲,不论每人的背景,建立一个和谐的“大马一家”。 依斯迈沙比里说,先知穆罕默德当时团结了不同部落、宗教及传统,而他效仿先知的圣训是表示本身是忠诚穆斯林的方式。 他配合明天先知穆罕默德诞辰,在面子书发文,向穆斯林问安,并叮咛大家始终按照先知圣训行善。 他提到,当先知移居麦地那时,不仅成功团结穆哈吉林(Muhajirin)与辅士(Ansar),还通过《麦地那宪章》与犹太人共处。 原文 : 东方日报

PUTRAJAYA (Bernama): Major telecommunication companies (telcos) in the country will

KUALA LUMPUR: Sebuah keluarga yang sejahtera memiliki hubungan yang serasi dan

(吉隆坡8日訊)首相拿督斯里依斯邁沙比利披露,為確保“大馬一家”概念可獲有效執行,政府將會推出“幸福成果關鍵指數”(KHO)作為關鍵績效指標 (KPI),並根據全球現有的普世價值來制定。 他今午為“大馬一家”理念主持非正式推介禮時指出,“大馬一家”的所有價值觀是以聯邦憲法和國家原則為依據的。政府將會在來臨的22日,於砂拉越古晉正式為“大馬一家”主持推介禮。 他說,“大馬一家”的三大理念計有包容性、團結和感激。 “就如一棵樹木,大馬一家的根,以聯邦憲法和國家原則為主幹,以價值觀為樹枝,接著開花結果,讓人民受惠,這是大馬一家的隱喻。” 依斯邁提到,有許多人詢問“大馬一家”真正的構思及為何能成為政府的“精神”,這是因為一個家庭扮演的是捍衛宗教、保護安全、維護尊嚴和確保每個家庭受照顧。 他聲稱,在一個國家的脈絡下,我們是一個大家庭,由各個宗教、民族、種族和年齡層的人民組成。 他指出,雖然有不一樣的信仰、背景和文化,但倡導的是“包容”,即在各種差異之中,也擁護馬來西亞精神作為一個民族國家。 “我國的多元性是每位人民心中的種子,這份資產須繼續受捍衛。因此,每名家人是一個重要的組成部分,決定了這個國家的興衰。” 他強調,“大馬一家”的理念並不會難消化,因為這是根據一個家庭現有的價值觀而定。而政府所做的一切,都是落實並加強這些價值觀,讓我國在獨特的多元宗教、民族和種族中更為壯大。

(吉隆坡8日讯)首相拿督斯里依斯迈沙比里今日推介“大马一家工作队”(Skuad Keluarga Malaysia),约1万名成员将动身全国各个角落,协助受到疫情影响的人民。  他说,这支由妇女、家庭及社会发展部属下社会福利局领导的专队,将与其他政府部门、私人界和非政府组织合作。  他指出,目前已有1万名大马一家队成员待命,将被派往全国各阶层帮助受新冠疫情影响的民众。 “预计将会有更多的部门和机构、还有大马一家志工的加入。” 首相今日在大马一家软推介礼上发表演词时指出, 各部门和机构目前正在筹划合适的援助项目,从而确保成功落实“大马一家”理念。 “政府将确保每一个大马一家产品能带来预期的正面影响。因此政府推介幸福成果关键指数(KHO),让关键绩效指标更完善。有关指南将以现有普世价值为基础,包括世界大多数国家采纳的幸福指数。”  首相也说明“大马一家”理念含共通点(common

KUALA LUMPUR – Sebuah institusi keluarga sentiasa berperanan memelihara agama,

KUALA LUMPUR: “Alhamdulillah, pada hari Jumaat penuh berkah ini telah berlangsung