Nilai & Ciri-ciri

 • Keterangkuman
 • Kebersamaan
 • Kesyukuran

Nilai Keterangkuman

Inklusiviti

 • Saling menghormati dan mengasihi sesama ahli keluarga

- Petikan ucapan sulung PM-9

Pengkayaan Nilai

 • Menyemai budaya integriti dalam keluarga
 • Menerapkan nilai amanah sebagai budaya keluarga 
 • Menjadikan prinsip keadilan sebagai teras pengukuhan keluarga
 • Menjadikan musyawarah sebagai amalan keluarga
 • Menerapkan budaya ilmu dalam keluarga dan masyarakat
 • Menyuburkan budaya komunikasi berhemah dalam keluarga dan masyarakat
 • Membina akhlak mulia seluruh anggota keluarga

Nilai Kebersamaan

 • Bersatu padu
 • Prihatin
 • Transformasi politik
 • Sentiasa mencari titik persamaan dalam segenap perkara
 • Memiliki fikiran terbuka dan senang bekerjasama
 • Bertoleransi terhadap sebarang perbezaan secara berprinsip
 • Bersepakat dan bersatu dalam menghadapi cabaran

- Petikan ucapan sulung PM-9

Pengkayaan Nilai

 • Kebertanggungjawaban terhadap keluarga
 • Membudayakan amalan ihsan dalam memupuk semangat kebersamaan keluarga 
 • Memastikan suasana harmoni dapat diwujudkan dalam keluarga
 • Menyemai semangat prihatin membantu ahli keluarga 
 • Menjaga kehormatan dan maruah keluarga
 • Menerapkan sifat sabar untuk mengekalkan keharmonian keluarga
 • Menyemai budaya khidmat bagi membantu ahli keluarga yang memerlukan bantuan

Nilai Kesyukuran

 • Keharmonian
 • Kecintaan
 • Sentiasa bersyukur dan berterima kasih
 • Menghargai dan memahami sejarah tanah air

- Petikan ucapan sulung PM-9

Pengkayaan Nilai

 • Beriman
 • Membudayakan amalan sihat fizikal dan mental
 • Mengekalkan tradisi dan adat kekeluargaan
 • Kasih sayang
 • Hormat dan taat
 • Keterangkuman
 • Kebersamaan
 • Kesyukuran

Nilai Keterangkuman

Inklusiviti

 • Saling menghormati dan mengasihi sesama ahli keluarga

- Petikan ucapan sulung PM-9

Pengkayaan Nilai

 • Menyemai budaya integriti dalam keluarga
 • Menerapkan nilai amanah sebagai budaya keluarga 
 • Menjadikan prinsip keadilan sebagai teras pengukuhan keluarga
 • Menjadikan musyawarah sebagai amalan keluarga
 • Menerapkan budaya ilmu dalam keluarga dan masyarakat
 • Menyuburkan budaya komunikasi berhemah dalam keluarga dan masyarakat
 • Membina akhlak mulia seluruh anggota keluarga

Nilai Kebersamaan

 • Bersatu padu
 • Prihatin
 • Transformasi politik
 • Sentiasa mencari titik persamaan dalam segenap perkara
 • Memiliki fikiran terbuka dan senang bekerjasama
 • Bertoleransi terhadap sebarang perbezaan secara berprinsip
 • Bersepakat dan bersatu dalam menghadapi cabaran

- Petikan ucapan sulung PM-9

Pengkayaan Nilai

 • Kebertanggungjawaban terhadap keluarga
 • Membudayakan amalan ihsan dalam memupuk semangat kebersamaan keluarga 
 • Memastikan suasana harmoni dapat diwujudkan dalam keluarga
 • Menyemai semangat prihatin membantu ahli keluarga 
 • Menjaga kehormatan dan maruah keluarga
 • Menerapkan sifat sabar untuk mengekalkan keharmonian keluarga
 • Menyemai budaya khidmat bagi membantu ahli keluarga yang memerlukan bantuan

Nilai Kesyukuran

 • Keharmonian
 • Kecintaan
 • Sentiasa bersyukur dan berterima kasih
 • Menghargai dan memahami sejarah tanah air

- Petikan ucapan sulung PM-9

Pengkayaan Nilai

 • Beriman
 • Membudayakan amalan sihat fizikal dan mental
 • Mengekalkan tradisi dan adat kekeluargaan
 • Kasih sayang
 • Hormat dan taat